Śladami bohaterów na Litwie

ŚLADAMI BOHATERÓW “POTOPU” H.SIENKIEWICZA NA LITWIE

 śladami bohaterów

1 dzień –Przyjazd do Kowna. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Kowieńskiej Starówki:  Zamek Kowieński z XIII wieku, kościół św. Jerzego i klasztor Bernardynów, kościół Trójcy Świętej wraz z  byłym klasztorem Bernardynek (obecnie  Seminarium Duchowne), dawna poczta konna, plac ratuszowy i ratusz, dom, gdzie mieszkał Adam Mickiewicz i zaglądał do okna pięknej Karoliny Kowalskiej, dom Perkunasa – perła litewskiego baroku, kościół Wniebowzięcia NMP (tzw. kościół Witolda) - najstarsza  świątynia katolicka w Kownie, archikatedra  śś. Piotra i Pawła, ul. Wileńska, Sobór- Kościół pw. Św. Michała Archanioła.

 

P.S. Jeżeli grupa przyjedzie wcześniej, dodatkowo można zwiedzić przepiękny zespoł w Pożajściu nad tzw. Morzem Kowieńskim, na który się składa dawny klasztor Kamedułów i kościóśladami bohaterów 2ł  Nawiedzenia NMP ufundowany przez K.Z.Paca.
Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.

 

2 dzień – po śniadaniu przejazd  prześliczną trasą po brzegu Niemna do Taurogów, byłej siedziby księcia Bogusława Radziwiłła, w którego zamku według H.Sienkiewicza była więziona Oleńka Billewiczówna.

Przejazd do Kiejdan niedużego miasteczka, w 16-17 wieku należącego do Radziwiłłów, gdzie w 1655r. Radziwiłłowie podpisali słynny układ z królem szwedzkim. Zwiedzanie miasta: zbór kalwiński z kryptami Radziwiłłów,w tym też Janusza Radziwiłła, Stary Rynek z zespołem synagog, Rynek Wielki z ratuszem, były klasztor Karmelitów oraz szkoła kalwińska zwana Oświecenia.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Kiejdanach.śladami bohaterów 3

 

3 dzień – po śniadaniu przejazd do Birżów przez Wodokty, gdzie odbywają się zaręczyny Kmicica i Oleńki oraz Upitę, gdzie według H.Sienkiewicza w kościele był odczytany list króla Jana Kazimierza rehabilitujący Kmicica.
Zwiedzanie zamku w Birżach – rezydencji Janusza i Bogusława Radziwiłłów, gdzie zapoznamy się z historią tego wielkiego rodu oraz z tajemnicami technologii wyrobu piwa i miejscowymi tradycjami ludowymi, jak też będziemy smakować piwo „Žaldoko“ i grać na ludowych instrumentach muzycznych. Wyjazd do Wilna. Obiadokolacja, nocleg w hotelu.

4 dzień – Po śniadaniu zwiedzanie Wilna: Katedra wileńska z grobami królewskimi, Plac Katedralny z pomnikiem Giedymina, zamek Gedymina i Pałac Władców,  kościół św. Anny i Bernardynów, pomnik i Muzeum Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Wileński, Plac Ratuszowy, Cerkiew św. Trójcy  oraz miejsce uwięzienia Adama Mickiewicza tzw. Cela Konrada, Cerkiew św. Ducha z mumiami św. Męczenników, Ostra Brama, cmentarz Rossa oraz kościół św.Piotra i Pawła.
Obiadokolacja, nocleg w hotelu.

5 dzień – Po śniadaniu przejazd do Trok. Zwiedzanie ruin zamku na śladami bohaterów 4półwyspie, zamku  Witolda na wyspie  z bogatą kolekcją broni, porcelany, fajek, zegarków, mebli, trofeów myśliwskich itp.  Czas wolny na zakup pamiątek.  Następnie zwiedzanie kienesy- świątyni karaimskiej. Degustacja karaimskich kibinów.  Dla chętnych rejs statkiem po jeziorze Galve z 20 wysepkami, podczas którego rozpościerają się przepiękne widoki przyrody, jak i pałacu Tyszkiewiczów. Wyjazd do Polski.

 

Wstępy:

Zbór kalwiński w Kiejdanach: 5lt, ulgowy-3lt
Zamek w Birżach: 6lt, ulgowy-3lt
Uczta „Žaldoko“ (~50min) – 20lt
Zamek w Trokach – 15lt, uczniowie, ulgowy-7lt

Karaimskie kibiny z rosołkiem – 13 lt

Muzeum A.Mickiewicza – 4 lt, uczniowie, studenci-2lt
Podziemia katedry – 10lt, ulgowy 5lt

Rejs statkiem – 16lt
Pożajście- 10lt, ulgowy-5lt, +dodatkowo 20lt/grupa

P.S. Plan zwiedzania możemy koregować i  zmieniać uwzględniając potrzeby grupy.


Wyświetleń: 2727