Przypominamy o zbiórce w dniu 31.01.2016 dla dzieci wyjeżdżających na turnus Akademia Młodego Narciarza - Harenda Zakopane 2016.

Zbiórka odbędzie się na ulicy Sztabowej na przeciw Askot o godzinie 8:00.

Wszelkie informacje zostaną wysłane na mail'e oraz zostanie wysłane przypomnienie sms. 

Wypoczynek został zgłoszony do kuratorium oświaty w Opolu. Numer zgłoszenia do kuratorium: OPO/208/2016/0111.

Numery kontaktowe w trakcie zimowiska:
Wychowawca: Jola Rutkowska - 510 809 284
Biuro: 881 371 222
Kierwonik: Mariusz Oliwa - 692 415 783

Wszelkie informacje o pobycie będą dostępne w dzienniku obozowicza.